top of page

Hoe zit het met jouw natuurverbondenheid?

Ik nodig je uit om te reflecteren op de volgende vragen. Misschien kan je dat wel doen tijdens een wandeling of op een fijne plek in de natuur. En misschien heb je zelfs wel een sit spot waar je naar toe kan gaan om stil te staan bij deze vragen.Welk moment(en) in het recente of verre verleden herinner je je waarin je je diep verbonden voelde met de natuur? Hoe voelde je je op die momenten?


Welke betekenis geef jij aan natuur?


En wat is natuur eigenlijk voor jou?


Hoe ziet jouw favoriete plek in de natuur eruit?


Hoe zou het je leven beïnvloeden om je bewuster verbonden te voelen met de natuur?

 

Natuurverbondenheid gaat over de emotionele verbondenheid die je voelt met de meer-dan-menselijke wereld. Onze emotionele gehechtheid en overtuigingen over hoe we ons verhouden tot de natuur beïnvloeden hoe we de wereld ervaren, onze emotionele reactie, onze houding en ons gedrag ten opzichte van de natuur.


Natuurverbondenheid gaat verder dan een simpele blootstelling aan en contact met de natuur, vaak gemeten in tijd en bezoeken. Onderzoek wijst uit dat natuurverbondenheid zich met name ontwikkelt en sterker wordt door kwalitatieve tijd door te brengen, door dus daadwerkelijk met de natuur te zijn in plaats van in de natuur. Juist, precies waar bosbaden om draait.


Het zal je niet verbazen; natuurverbinding is een zeer persoonlijke kwestie. Het is voor iedereen anders. Het is gerelateerd aan wie je bent, waar je in gelooft, de levensfase waar je inzit, waar je woont en de culturele normen en waarden waar je mee bent opgegroeid. Natuurverbondenheid wordt gezien als een persoonlijkheidskenmerk. En net zoals er persoonlijkheidsschalen zijn, kunnen we meten hoe dicht een persoon bij de natuur staat door middel van zorgvuldig ontworpen schalen, zoals de zogeheten CNS schaal. Dit betekent dat wetenschappelijke studies kunnen worden uitgevoerd om het te helpen begrijpen en verbeteren - om onze relatie met de natuur te verbeteren. En deze studies zijn relatief jong. Zo waren er in 2001 geen gepubliceerde onderzoekspapers die de term bevatten.


Uit de onderzoeken die er tot nu toe zijn gedaan weten we onder andere dat mensen met een hogere mate van verbondenheid met de natuur sterker geneigd zijn om meer voor de natuur te doen. Ook wijst onderzoek uit dat naarmate we ons dieper verbonden voelen met de natuur, ons emotionele en mentale welzijn er ook op vooruit gaat.

 

Mocht je willen, dan kan je tot slot nog reflecteren op jouw huidige mate van natuurverbondenheid door antwoord te geven op onderstaande vragen. Deze zijn afkomstig uit de CNS schaal (Connectedness to Nature Scale).


Ik voel vaak een gevoel van eenheid met de natuurlijke wereld om me heen.


Ik beschouw de natuurlijke wereld als een gemeenschap waartoe ik behoor.


Ik herken en waardeer de intelligentie van andere levende organismen.


Ik voel me vaak losgekoppeld van de natuur.


Als ik aan mijn leven denk, stel ik me voor dat ik deel uitmaak van een groter cyclisch levensproces.


Ik voel vaak verwantschap met dieren en planten.


Ik heb het gevoel dat ik even goed bij de aarde hoor als bij mij.


Ik heb een diep begrip van hoe mijn acties de natuurlijke wereld beïnvloeden.


Ik voel me vaak onderdeel van het web van het leven.


Ik heb het gevoel dat alle bewoners van de aarde, mensen en niet-menselijke, een gemeenschappelijke 'levenskracht' delen.


Zoals een boom deel kan uitmaken van een bos, voel ik me ingebed in de bredere natuurlijke wereld.


Als ik aan mijn plek op aarde denk, beschouw ik mezelf als een lid bovenaan in de hiërarchie die in de natuur bestaat.


Ik heb vaak het gevoel dat ik maar een klein deel van de natuurlijke wereld om me heen ben, en dat ik niet belangrijker ben dan het gras op de grond of de vogels in de bomen.


Mijn persoonlijk welzijn staat los van het welzijn van de natuurlijke wereld.Commentaires


bottom of page